Blog Page

Kulturella värderingar

marta

Kulturen och samhället som en människa växer upp i påverkar henne i allra högsta grad, men riktigt vad det innebär är inte alltid solklart. I politiska debatter talas det till exempel om ”svenska värderingar” som om det vora något unisont och enhetligt som delas av av alla svenskar, men när man skrapar på ytan är det få som kan säga vad det egentligen är. Är det musiksmaken eller maten, det allmänna uppträdandet eller är det rentav en fråga om lagar och rättigheter?

Genom att betrakta världshistorien går det ganska snabbt att se hur kulturer har influerat varandra i alla tider, och det har i sin tur påverkat saker som språk, religion, sociala relationer och samhällsstrukturer. Det här märks inte minst i Sverige: statsskicket är baserat på antika grekiska och romerska ideal som demokrati och medborgarskap, språket är fullt av engelska, franska och italienska uttryck och kyrkan är baserad på en sekt från Mellanöstern.

Att lära sig om olika kulturer är därför inte bara intressant i rent utbildningssyfte, utan handlar också om självkännedom. Ju mer människor inser att de fått sina vanor och attityder från när och fjärran, desto närmare kan olika kulturer komma varandra.

Märkliga museer

marta

När det kommer till museer är det inte alltid högkultur som det handlar om. I vissa fall är det istället frågan om museer där udda, märkliga eller humoristiska saker ställs ut – antingen för att det finns ett faktiskt intresse för dem eller som en protest mot kulturetablissemanget. Att besöka dem handlar inte lika mycket om att lära sig om vacker konst eller intressant historia, utan snarare att bli underhållen och att få förundras över världens märkliga fenomen.

Runtom i världen finns det ett stort antal museer som stoltserar med sina samlingar; inte för att de inkluderar Rembrandt eller Katarina den Storas tron, utan för att de har flest toalettstolar eller saker som hittats på stränder. Här kommer några exempel på udda museer som kanske kan vara värda ett besök – eller inte!

Gnome reserve

Ett brittiskt museum där den älskade och hatade trädgårdstomten hyllas i en utställning med över 2000 små tomtar i olika situationer. Besökarna ombeds själva att sätta på sig en tomteluva under vistelsen och vid sidan av tomtarna finns även andra sagoväsen här och där. För den som absolut inte är intresserad av trädgårdstomtarna finns här också en stor samling vackra blommor och växter.

Museum of the weird

I Austen, Texas finns ett museum som kallas för det ”konstiga museet” och som innehåller allt som är bisarrt eller märkligt. Exempel på utställningsföremål är balsamerade mytologiska väsen, masker från skräckfilmer och gamla freak show posters.

Arnold Schwarzenegger Museet

För den som är fan av den gamle terminatorn är en resa till hans hemland Österrike värt att göra. Här finns ett helt museum tillägnat honom, och besökare kan bland annat se motorcykeln han körde i Terminator filmen, kläder han burit och gamla foton på landets näst kändaste man.

Penismuseet

Isländskt museum helt tillägnat det manliga könsorganet. Här kan besökare få se penisar från olika däggdjur och en människa, liksom ett stort antal föremål som är formade som organet. Här handlar det inte om porr eller glorifiering, utan snarare vetenskap och mångfald.

Museum med missbildningar

I Ryssland kan människor som är intresserade av biologi och anatomi besöka museet Kunstkamera i Sankt Petersburg där missbildade foster från både djur och människor visas upp. Museet grundades av självaste Peter den Store, och har idag över två miljoner föremål.

Kultur och religion

marta

Religion förknippas framförallt med olika trosföreställningar men vilken religion en människa tillhör eller inte påverkar även hens inställning till den egna och till andras kulturer. Inom ortodoxa former av exempelvis islam och judendom tillåts inte bildkonst medan poesi och kalligrafi har frodats inom dessa religiösa kulturer. Där protestantismen av tradition föredragit enklare kulturyttringar och konst har katolicismen varit mer överdådig och pompös.

Kultur har omväxlande betraktats som något syndigt eller som något beundransvärt och det har gjort att den fått mycket olika yttringar genom historien. När Leonardo da Vinci fick i uppdrag att måla Nattvarden var det kyrkan som anställde honom, samtidigt som den ständigt fick kämpa mot hans flamboyanta personlighet och sexuella läggning.

Även samhällskulturen kan påverka religionen och det råder sedan länge en debatt om huruvida kultur och religion hänger ihop eller inte. Medan vissa menar att det är två helt separata fenomen så anser andra att de går helt hand i hand. Är det till exempel en kulturell eller religiös fråga att läsa Bibeln i skolan, och är det kulturellt eller religiöst att bära vissa kläder? Diskussionen är intressant men kan väcka hetsiga känslor.

Kultur och psykologi

marta

Inom psykologin finns det en hel del kulturyttringar både vad gäller diagnostik och behandling. Medan stora namn som Freud och Jung ofta använde sig av liknelser vid antika grekiska myter och legender finns det också många psykologiforskare som studerar hur historiens stora personligheter agerade och om de var mentalt friska. Att förstå en konstnärs mentala värld är ett av många sätt att försöka förstå dennes konst, och att kultur och psykologi hänger ihop är ett välkänt faktum.

Konstterapi

Kultur kan också användas för att hjälpa en människa att ta sig igenom olika trauman och problem. Genom så kallad konstterapi får en människa uttrycka sig genom att exempelvis måla eller skulptera och på så sätt bearbeta sin emotionella värld. Det här är också en effektiv metod för att hjälpa barn som går igenom jobbiga perioder då de i bild och form kan visa hur de känner. Inom neurologisk vetenskap har det även konstaterats att utövande av kulturformer som dans, musik och målande kan stimulera hjärnan i så hög grad att det kan motverka både depressioner och demens. Kultur är med andra ord inte vara bara fysisk konst, det är en livsstil och en inre stöttepelare.

Världens största museer

marta

Det har funnits museer i många tusen år och själva ordet ”museum” kommer från det gammalgrekiska ordet för en viss slags gudinna. Som bekant fanns det tusentals olika gudar och väsen i den antika världens trosföreställningar och muserna var nio till antalet. De var nio döttrar till himmelsguden Zeus och de representerade var och en de olika kulturaspekterna i det gamla Grekland. Terpsichore var dansens och sångens gudinna, Kalliope poesins, Kleio historieskrivningens, Urania astronomins, Euterpe flöjtspelandets och lyrikens, Thaleia komedins, Melopmene tragedins, Polymnia hymnens och Erato kärleksdiktens.

Från museerna fick alltså världen sin kultur, varav mycket som hade med den att göra uppkallades efter de nio systrarna, exempelvis musik, amusera och museum. Tanken att kulturen var viktig för både individen och samhället är med andra ord inget nytt fenomen, och miljontals människor besöker museer av alla de slag varje dag. Vissa museer är dock större än andra och här kan du läsa om några av världens absolut största.

Ufficierna, Florens, Italien

Den största privatsamlingen i hela världen skapades av en av historiens rikaste och mäktigaste familjer: Medicis. Då de var florentinska bankirer med kontakter i hela Europa behövde de ett enormt högkvarter som helt enkelt kallades Ufficierna: kontoren.

Idag kommer besökare från jordens alla hörn för att bese den enorma mängden konstföremål som finns här och flera av renässansens största mästerverk är utställda. Berömda tavlor av Botticelli och Leonardo da Vinci, skulpturer och porträtt av historiska storheter och intressanta manuskript och ritningar håller besökaren fängslad i timmar.

Hermitage, Sankt Petersburg, Ryssland

Detta enorma museum grundades av Katarina den Stora som själv var oerhört intresserad av konst och kultur. Hennes mål var att skapa den största samlingen som någonsin skådats och idag finns här tre miljoner föremål från världshistorien, inklusive det antika Egypten, Grekland och Rom, den italienska renässansen och moderna franska impressionister. Att gå genom de enorma korridorerna är som att vandra genom historien och besökaren får se tavlor, skulpturer, smycken, möbler, dekorationsföremål och vapen.

Louvren, Paris, Frankrike

Det sägs att det skulle ta hela 75 dagar att se Louvrens alla föremål om man spenderade en minut vid vart och ett. Detta museum i centrala Paris är fullspäckat av mänsklig kulturhistoria, och här finns allt från stenåldersföremål till moderna alster. Då museet har ett så vitt och brett utbud är det omöjligt att se allt på en och samma gång, och därför är det bäst att koncentrera sig på endast en eller två samlingar vid varje besök. Det kanske mest berömda föremålet här är Leonardo da Vincis tavla ”Mona Lisa” men förutom den finns det något för alla smaker och åldrar. Museet i sig är medeltida och nere på bottenplanet kan man se de ursprungliga murarna från 1100-talet.

Museer för barn

marta

Kultur är viktigt för alla åldrar då den främjar och inspirerar den egna kreativiteten och fantasin. Det finns också mycket att lära här, inte bara av själva kulturformerna i sig utan även om deras skapare och den tid som de levde i. Att gå på ett museum är alltså inte endast en fråga om att se olika föremål utan också att lära sig om den värld vi alla lever i.

Av den anledningen är det också viktigt för barn att gå på museum, vilket bland annat poängteras av Nationalmuseet i Stockholm efter att kritik riktats mot besökande barnfamiljer. Det är till och med en rättighet för barn att få delta i kulturlivet, enligt UNICEF.

Museer som handlar om barn

Runtom i världen finns det museer som är helt inriktade på barn, även om de kan åtnjutas av vuxna också. Svenska exempel på det är Junibacken som handlar om Astrid Lindgrens fantastiska värld och Tom Tits Experiment i Södertälje där barn får lära sig om vetenskap genom att delta aktivt.

Museer med barnaktiviteter

Många ”vuxenmuseum” har också aktiviteter och utrymmen för barn där de små får lära sig om olika kulturella och teknologiska fenomen på ett roligt och lite förenklat sätt. På Nordiska Museet i Stockholm kan barn till exempel få delta i sagoberättelser och klä ut sig till skolbarn i början på 1900-talet, och på vetenskapsmuseet Universeum i Göteborg finns det en lekplats om knoddarna tröttnar på de annars barnvänliga utställningarna.

Utomlands finns det också många exempel på barnvänliga museer. I Palazzo Vecchio, det gamla palatset, i Florens får barn till exempel gå en egen visning av museets hemliga gömmor och gångar och på British Museum i London organiseras många events särskilt för barnfamiljer.