Kulturella värderingar

Kulturen och samhället som en människa växer upp i påverkar henne i allra högsta grad, men riktigt vad det innebär är inte alltid solklart. I politiska debatter talas det till exempel om ”svenska värderingar” som om det vora något unisont och enhetligt som delas av av alla svenskar, men när man skrapar på ytan är det få som kan säga vad det egentligen är. Är det musiksmaken eller maten, det allmänna uppträdandet eller är det rentav en fråga om lagar och rättigheter?

Genom att betrakta världshistorien går det ganska snabbt att se hur kulturer har influerat varandra i alla tider, och det har i sin tur påverkat saker som språk, religion, sociala relationer och samhällsstrukturer. Det här märks inte minst i Sverige: statsskicket är baserat på antika grekiska och romerska ideal som demokrati och medborgarskap, språket är fullt av engelska, franska och italienska uttryck och kyrkan är baserad på en sekt från Mellanöstern.

Att lära sig om olika kulturer är därför inte bara intressant i rent utbildningssyfte, utan handlar också om självkännedom. Ju mer människor inser att de fått sina vanor och attityder från när och fjärran, desto närmare kan olika kulturer komma varandra.