KUL TUR 2017

Årets KulTur-helg äger rum helgen 6-7 maj.

Kul Tur öppna ateljéer och verkstäder arrangeras av Hemslöjdskonsulenterna och Bildkonsten, vilka ingår i Region Jämtland Härjedalen.

 

KulTur 2017 300