Kulturhistoriska byggnader

Sverige är fullt med fantastiska kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer, från norr till söder. Varje län, stad, ort och kommun har kulturmärkta byggnader där en del är mycket gamla medan andra är något yngre. Kulturhistoriska byggnader kan vara allt från gamla vackra rådhus, fina herrgårdar, historiskt värdefulla kyrkor, äldre stadsbebyggelse, historiska fabriks- eller hantverksbyggnader, imponerande slott och fästningar och mycket mer.

Kulturmiljöer är platser som bär på värdefull kunskap om äldre tider, historiska moden i arkitekturen och dåtida hantverk. Kulturvärdet kan alltså ligga i själva huset eller i miljön som fastigheten är del av. Sammanfattningsvis kan man säga att dessa platser berättar i nutid om vår gemensamma historia och hur vårt svenska samhälle har utvecklats och förändrats. Kulturmiljöer kan vara ett helt landskap, byggnader, en stadsdel eller en enskild plats. Det är viktigt att se till att dessa miljöer och byggnader bevaras för framtida generationer.

Kulturhistoriska värden ska enligt lag skyddas och vårdas. Det innebär bland annat betydligt högre krav för den som planerar att bygga eller renovera i en fastighet som är kulturmärkt. Men lagen ställer även krav på underhåll av kulturhistoriska byggnader och det är inte tillåtet för en ägare att låta en sådan byggnad förfalla. Oavsett om du äger en byggnad som är av kulturhistoriskt värde eller en vanlig fastighet behöver du underhålla din fastighet. Ett säkert och smidigt sätt att hitta den rätta hantverkaren eller byggföretaget är att låta Built hjälpa dig. Genom företaget Built kommer du få offerter från hantverkare och kontrollerade byggföretag. Tjänsten från Built är kostnadsfri och offerterna är inte bindande. Hos Built kan du få hjälp med att hitta professionella företag för bland annat fasad-, badrum-, fönster- och köksrenovering, måleri, tak- och golvläggning, nyproduktion samt ROT-tjänster.

Ibland kan en hel stadsdel vara kulturmärkt och Sveriges mest kända kulturhistoriska stadsdel är givetvis Gamla Stan i Stockholm. I denna historiskt värdefulla samt oerhört vackra del av Stockholm är samtliga byggnader, utom Skeppsbrons tullpaviljonger, kulturmärkta. Byggnaderna i Gamla Stan är inte bara kulturmärkta utan även blåmärkta vilket innebär att byggnaderna (samt kulturmiljön) utgör särskilt höga kulturhistoriska värden. Gamla Stan är en kulturhistorisk stadsdel som inte bara besöks av svenskar utan även av turister från hela världen.