Kultur och psykologi

Inom psykologin finns det en hel del kulturyttringar både vad gäller diagnostik och behandling. Medan stora namn som Freud och Jung ofta använde sig av liknelser vid antika grekiska myter och legender finns det också många psykologiforskare som studerar hur historiens stora personligheter agerade och om de var mentalt friska. Att förstå en konstnärs mentala värld är ett av många sätt att försöka förstå dennes konst, och att kultur och psykologi hänger ihop är ett välkänt faktum.

Konstterapi

Kultur kan också användas för att hjälpa en människa att ta sig igenom olika trauman och problem. Genom så kallad konstterapi får en människa uttrycka sig genom att exempelvis måla eller skulptera och på så sätt bearbeta sin emotionella värld. Det här är också en effektiv metod för att hjälpa barn som går igenom jobbiga perioder då de i bild och form kan visa hur de känner. Inom neurologisk vetenskap har det även konstaterats att utövande av kulturformer som dans, musik och målande kan stimulera hjärnan i så hög grad att det kan motverka både depressioner och demens. Kultur är med andra ord inte vara bara fysisk konst, det är en livsstil och en inre stöttepelare.