Kultur och religion

Religion förknippas framförallt med olika trosföreställningar men vilken religion en människa tillhör eller inte påverkar även hens inställning till den egna och till andras kulturer. Inom ortodoxa former av exempelvis islam och judendom tillåts inte bildkonst medan poesi och kalligrafi har frodats inom dessa religiösa kulturer. Där protestantismen av tradition föredragit enklare kulturyttringar och konst har katolicismen varit mer överdådig och pompös.

Kultur har omväxlande betraktats som något syndigt eller som något beundransvärt och det har gjort att den fått mycket olika yttringar genom historien. När Leonardo da Vinci fick i uppdrag att måla Nattvarden var det kyrkan som anställde honom, samtidigt som den ständigt fick kämpa mot hans flamboyanta personlighet och sexuella läggning.

Även samhällskulturen kan påverka religionen och det råder sedan länge en debatt om huruvida kultur och religion hänger ihop eller inte. Medan vissa menar att det är två helt separata fenomen så anser andra att de går helt hand i hand. Är det till exempel en kulturell eller religiös fråga att läsa Bibeln i skolan, och är det kulturellt eller religiöst att bära vissa kläder? Diskussionen är intressant men kan väcka hetsiga känslor.