Kulturer i konflikt: antika kraschar

Många lärdomar kan inhämtas från den antika världen och med det ge vägledning och insikter om det moderna samhället människan lever i idag. Att studera historia är ett av många sätt att jämföra olika ideal och styrelseskick, men också konst och trosåskådningar. Kulturen är en mycket viktig del av alla samhällen, och det märks inte minst i antika kulturella motsättningar.

Aten mot Sparta

Två kulturer som stod i skarp kontrast mot varandra under antiken var Aten och Sparta. I Aten hade man en av världens första former av demokrati där alla medborgare fick rösta om allt mellan himmel och jord, medan spartanerna hade två kungar och ett styre där endast några tusen män styrde över hundratusentals undersåtar.

I Aten hyllades saker som konst och teater medan sådant var totalförbjudet i Sparta där endast militärträning och flöjtspel var tillåtet. Å andra sidan var Spartas kvinnor fria och hade till och med på sig korta klänningar, medan atenskorna knappt hade några rättigheter och var tvungna att täcka sig från tå till topp i offentliga sammanhang.

Avsky och beundran

Dessa avgörande skillnader gjorde att människorna i de två olika stadsstaterna föraktade varandra och såg ner på deras respektive system. Spartanerna ansåg att atenarna var ett gäng ”mjukisar” medan atenarna tyckte att spartanerna var ”grobianapor”. På liknande vis kom romare och greker senare att se på varandra, där romarna skröt med sina militära framgångar och världsmakt medan grekerna stod för kultur och intellekt, inte olikt Amerika kontra Europa idag.

Samtidigt fanns där ett element av ömsesidig beundran och en hel del hemlig avundsjuka. Atenarna anställde till exempelvis gärna spartanskor som barnsköterskor då de ansågs vara mycket skickliga, medan spartanerna i hemlighet samlade på konstföremål och texter.