Kultur – en del av oss alla

Kultur har existerat så länge vi har haft fungerande samhällen med mänsklig interaktion. Ordet kultur härstammar ursprungligen från latinets ”cultura” och betyder bearbetning, odling eller bildning.

Hur definieras kultur?

Kultur är ett brett begrepp inom samhällets alla livsmönster och vi påverkas alla mer eller mindre av kulturen. Kultur nyanseras av religion och seder, språk, värderingar och instruktioner. Kulturen formar våra levnadssätt och hur samhället ser ut i olika länder och hur vi bidrar till att uttrycka oss själva. Något som är mycket uppskattat inom kultur är konst. Konsten är något som alla kulturer världen över har gemensamt oberoende av religion, samhällsstruktur eller värderingar. Konst är ett kreativt sätt att uttrycka kulturarv genom tiderna. En annan form att uttrycka kultur är genom unika museer världen över. Ett museum speglar landets kulturarv genom tiderna med konst, föremål och spännande koncept. Vi kan även skapa kultur genom mänskliga interaktioner, intressen och levnadssätt. Att välja levnadssätt kan handla om hur man bor och var man trivs bäst i samhället. Om man trivs med den lantliga kulturmiljön kan man behöva en hel del praktiska saker för att anpassa sig till lantlivet. Genom unika Kellfri.se kan man få allt man behöver för det ultimata lantlivet med redskap och tillbehör när man har lantbruk, hus eller skogsbruk.

Kultur är viktigt

Kultur för människor samman i olika sammanhang och gör att vi får ett mer spännande och nyanserat samhälle. Kulturer från olika länder bidrar till utveckling och ny kunskap samt att vi lär oss mer om vår omvärld. Kultur innebär gemenskap som kan vara att man träffas på platser man tycker om eller interagera online. Inom samhällets struktur ser vi kulturen påverka arbetsliv och media. Inom filmens värld får man en större insikt och kunskap om andra kulturer och hur de fungerar. Utan andra kulturer i Sverige skulle vår matkultur se helt annorlunda ut. Genom en allt större mångfald inom kultur i Sverige har vi fått hit spännande mat både inom restaurangbranschen och stora matkedjor. Idag kan vi finna allt från exotiska asiatiska rätter till italienskt eller till exempel mat från Mellanöstern. Inom arbetslivet kan kompetens från andra länder bidra till den kulturella utvecklingen i arbetslivets alla skikt. Det finns även en mängd olika intresseområden som har utvecklats i Sverige tack vare kulturell mångfald. Nu finns det mer olika former av dans, teater, litteratur och till exempel fler språkkurser i Sverige. Så länge alla kulturer respekterar varandra, kan vi alla bidra till ett samhälle med många nyanser.